O Nas

MGR ELIZA MATELOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Neurologopeda, terapeuta, wieloletni nauczyciel. W pracy wykorzystuje Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Od 15 lat pracuje jako logopeda i zajmuje się dziećmi z afazją, autyzmem, wadami rozwojowymi oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Prowadziła w jednym z myślenickich przedszkoli grupowe zajęcia „ Kocham czytać” dla dzieci cztero i pięcioletnich.

Członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Myślenicach . Instruktor narciarstwa zjazdowego. Wieloletni organizator imprez masowych, a także obozów rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży.

Publikacje:

„Analiza przypadku dziecka z małomózgowiem pierwotnym” w : Neurologopedyczne studia przypadków – zbiór praz pod kierunkiem E Stecko; Warszawa 2010