Oferta

 MY TERAPEUCI DAJEMY OD SIEBIE

 • wiedzę, gruntowną znajomość metody oraz profesjonalizm w tym, co robimy
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe
 • rzetelne przygotowanie do zajęć
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • dobry kontakt z rodzicami
 • doskonale wyposażone w pomoce gabinety
 • uśmiech nawet, gdy jest ciężko

 OD RODZICÓW WYMAGAMY

 •  WIARY W SUKCES WASZEGO DZIECKA
 • systematycznego i punktualnego przychodzenia na terapię (nieobecności tylko w razie poważnej choroby, a nieodbyte zajęcia odrabiamy w innym terminie)
 • codziennych ćwiczeń w domu w celu utrwalenia poznanego materiału
 • wytrwałości w pracy ze swoim dzieckiem mimo ciężkich chwil i zniechęcenia
 • świadomości braku efektów w terapii w przypadku: częstego opuszczania zajęć, braku ćwiczeń utrwalających w domu, jednoczesnego korzystania z innych metod terapeutycznych.

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna w zakresie każdego podsystemu języka polskiego

Diagnoza funkcji poznawczych

 • diagnoza lateralizacji
 • diagnoza funkcji wzrokowych
 • diagnoza funkcji słuchowych
 • diagnoza grafopercepcji
 • diagnoza planowania ruchu
 • diagnoza pamięci
 • diagnoza poziomu kategoryzacji

 TERAPIA

W gabinetach terapeutów krakowskich stosowana jest:

źródło: www.szkolakrakowska.pl

Terapia słuchowa – program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach neuroobrazowania mózgu.

Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA). W sytuacji braku naśladownictwa stosowane jest Manualne Torowanie Głosek (MTG – układanie narządów artykulacyjnych czyli manualne torowanie ruchu, jak w innych metodach manualnych).

Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym /konkretnym/ i atematycznym /symbolicznym/).

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie. Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.

Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.

Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).

Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).

Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.

Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu i motoryki dużej).

Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym),

Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych)

Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

Ćwiczenia myślenia przez analogię.

 

Tylko wówczas Dzieci, Rodzice i Terapeuci mogą osiągać kolejne sukcesy, gdy stosowane są WSZYSTKIE elementy terapii.